ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δ.Σ

Τσάμπρας    Χρήστος

Γενιτσαρόπουλος  Κων/νος

Ζευγουλά      Αθηνά   

Κολοκώτσιος   Κων/νος      

Τάτσης        Χρήστος     

Τσιούνης        Αριστείδης 

Μαυραγάνης  Ιωάννης         

Παπαδοπούλου    Σπυριδούλα 

Σβερώνη          Πολυξένη      

Σιαφάκα      Σπυριδούλα

Φέγγος          Αθανασιος

Σταλίκας         Δημήτριος 

Βαξεβάνος    Θεόδωρος

Βρέκος      Ιωάννης

Κίτσιος     Γεώργιος