ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διοικητική Επιτροπή

Τσάμπρας Χρήστος (Πρόεδρος)

Παπαδοπούλου Σπυριδούλα (Α’ Αντιπρόεδρος)

Βρέκος Ιωάννης (Β’ Αντιπρόεδρος)

Μαυραγάνης Ιωάννης (Γενικός Γραμματέας)

Ζευγουλά Αθηνά (Οικονομικός Επόπτης)

Γενιτσαρόπουλος Κωνσταντίνος (Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων)

Σταλίκας Δημήτριος (Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων)