ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Νέα Υπηρεσία από το Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Μια νέα υπηρεσία δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Ευρυτανίας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. O βασικός σκοπός της παρούσας πλατφόρμας είναι να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης στις επιχειρήσεις με τη δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας που θα επεκτείνει την υπάρχουσα γενική πληροφόρηση και θα συμπεριλάβει και θα διαχέει εξειδικευμένη επιχειρηματική πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων απασχόλησης. Η χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η νέα πλατφόρμα περιέχει τους παρακάτω βασικούς άξονες: Την άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας, από εξειδικευμένη εταιρεία, όλων των νέων προγραμμάτων απασχόλησης και

» Read more