ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

«e-λιανικό» Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Η Δράση «e-λιανικό» στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. Ειχορήγηση έως 5.000 ευρώ

» Read more

Έναρξη εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών του ν.4738/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15/2/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις της οικονομικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.   Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: ΕΔΩ Το σχετικό ΦΕΚ: ΕΔΩ

» Read more

Ενημέρωση για νέα έντυπα μετακίνηση

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 15/02/2021 έγιναν αλλαγές στα έντυπα μετακίνησης. Δεν επιτρέπεται πλέον να δίνουμε βεβαιώσεις σε άτομα που βρίσκονται είτε σε άδεια, είτε σε αναστολή, είτε σε τηλεργασία. Στο συνημμένο θα βρείτε το νέο έντυπο κυκλοφορίας το οποίο ισχύει και για εσάς. ΠΡΟΣΟΧΗ η Βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από εσάς Οι εργοδότες μαζί με την

» Read more

Προτεινόμενα οικονομικά μέτρα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο της εστίασης

Επιστολή σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης απέστειλε προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών το περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο. Στην επιστολή περιγράφονται τα προβλήματα του κλάδου, που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονωϊού.  Μέσω της παρεμβάσεως αυτής τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας καλούν την κυβέρνηση να υιοθετήσει τα προτεινόμενα οικονομικά μέτρα για την ανακούφιση των

» Read more

Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης

 Σύμφωνα με την  ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-2020 της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο διανεμήθηκε στις υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης, εφιστάται η προσοχή στα εξής:Σύμφωνα με τη νπαρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου 4736/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο

» Read more
1 2 3 4 7