ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ενημέρωση για νέα έντυπα μετακίνηση

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 15/02/2021 έγιναν αλλαγές στα έντυπα μετακίνησης.

Δεν επιτρέπεται πλέον να δίνουμε βεβαιώσεις σε άτομα που βρίσκονται είτε σε άδεια, είτε σε αναστολή, είτε σε τηλεργασία.

Στο συνημμένο θα βρείτε το νέο έντυπο κυκλοφορίας το οποίο ισχύει και για εσάς. ΠΡΟΣΟΧΗ η Βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από εσάς

Οι εργοδότες μαζί με την Βεβαίωση μετακίνησης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας  την ταυτότητα σας και την εκτύπωση από το taxis με τα στοιχεία της επιχείρησης σας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ από 17/02/2021 θα είναι υποχρεωτικά τα νέα έντυπα 

Η Βεβαίωση κίνησης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ