ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ενημέρωση για άνοιγμα μη κύριων Τουριστικών Καταλυμάτων

Τα Τουριστικά Καταλύματα τα οποία νομίμως μπορούν να λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020, είναι τα Ξενοδοχεία που φέρουν άδεια 12-μηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2080/Β/30-05-2020 & 2081/Β/30-05-2020.ΦΕΚ-2081-Β-30-5-2020

Τα υπόλοιπα καταλύματα δύναται να λειτουργήσουν από την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και έπειτα.

Εφίσταται η προσοχή των ιδιοκτητών και διαχειριστών των καταλυμάτων διότι τα πρόστιμα είναι ιδιαιτέρως μεγάλα σε περίπτωση παραβιάσεως της νομοθεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τετραψήφιο αριθμό 1572 του υπουργείου τουρισμού ή στα τηλέφωνα: 2231032289/ 66050/31988 του περιφερειακού τμήματος του ΕΟΤ