ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ενημερωτική Ημερίδα

Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας σας  προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα:

Παρουσίαση της Δράσης:

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας στην οδό Νικ. Τσιαμπούλα 1.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης από στελέχη της την ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, ΠΜ του ΕΦΕΠΑΕ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Πρόεδρος

Τσάμπρας Χρήστος