ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επιστολή διαμαρτυρίας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας για το μικρό προϋπολογισμό και της Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Απέστειλε το Επιμελητήριο Ευρυτανίας προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,κ. Ευστάθιο Γιαννακίδη. 

Το Επιμελήτριο επισημαίνει ότι οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων τα κάνουν απαγορευτικά για τις επιχειρήσεις του νομού Ευρυτανίας, ως εκ τούτου των καλεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

Ολοκλήρη η επιστολή έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ : – Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,

κ. Ευστάθιο Γιαννακίδη.

ΚΟΙΝ : – Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο.

– Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε,

κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο.

 

ΘΕΜΑ : «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

 

Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ,

Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας, ως θεσµικός εκπρόσωπος της τοπικής επιχειρηματικής µας κοινότητας, επιθυµεί να σας εκφράσει την απογοήτευση του για τον διαθέσιµο προϋπολογισµό της ∆ράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας : Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα, θα θέλαµε να διαµαρτυρηθούµε για τα εξαιρετικά χαµηλά ποσά, που διατίθενται για την κάλυψη της δημόσιας δαπάνης της συγκεκριμένης δράσης. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε, ότι το ποσό, που αναλογεί για την κάλυψη της στον κλάδο εμπορίου, για την Στερεά Ελλάδα, είναι µόλις 800.000€. Αντίστοιχο ποσό αναλογεί και για τον κλάδο της εστίασης. ∆ηλαδή, η χρηματοδότηση αυτή, µόλις που επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών µιας δεκάδας επιχειρήσεων, ανά κλάδο, για όλη την Στερεά Ελλάδα.

Επίσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τις Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής της δράσης οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

  • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εστίασης: 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας : 3 ΕΜΕ

γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης βάσει της σημερινής οικονομικής δυσχέρειας των επιχειρήσεων.

Ο επιχειρηματικός κόσµος του νομού µας, µετά και την πολύχρονη απουσία δράσεων, που θα χρηματοδοτούσαν την ανάπτυξη του εμπορίου και της εστίασης, ανέµενε µε µεγάλες ελπίδες το συγκεκριμένο πρόγραµµα, οι οποίες τελικά φαίνονται να διαψεύδονται.

Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ,

Οι επιχειρήσεις της χώρας µας, όπως γνωρίζετε, διεξάγουν την τελευταία δεκαετία έναν σκληρό αγώνα για την επιβίωση και την ανάπτυξη τους. Επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες, από τις οποίες η σημαντικότερη από αυτές ίσως είναι η έλλειψη οικονομικής ρευστότητας  και η χαµηλή δανειοδότηση τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούµε όπως επανεξετάσετε την πολιτική σας και ενισχύσετε τον προϋπολογισµό της ∆ράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας : Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» µε επιπλέον πόρους.

Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας είναι στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση,

-Ο-

Πρόεδρος

 

Τσάμπρας Χρήστος