ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τη  Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 οφείλετε να ανανεώσετε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος πράκτορα ,συντονιστή κτλ., η οποία σας χορηγήθηκε από το Επιμελητήριο