ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας σε Συνεργασία με τη Δικηγορική Εταιρεία Λατσούδης & Συνεργάτες την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου (Νικ. Τσιαμπούλα 1)

Σας Προσκαλεί Σε Ημερίδα Με Θέμα:

«Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016  (“ΓΚΠΔ”) Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Πρακτικές Μεθοδολογίες Συμμόρφωσης Για Τις Ελληνικές Επιχειρήσεις & Τους Δημόσιους Φορείς»

Σε λιγότερο από έναν μήνα, την 25η Μαΐου 2018, τίθεται σε εφαρμογή ο ΓΚΠΔ, ο οποίος αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κανονισμού είναι ρητή και αδιαπραγμάτευτη για όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Δημοσίου

Στην Ημερίδα την οποία διοργανώνει το Ε.Β.Ε. Ευρυτανίας σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε έργα συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ, Δικηγορική Εταιρεία Λατσούδης & Συνεργάτες, θα γίνει μία παρουσίαση του νέου κανονιστικού πλαισίου, των πρακτικών τρόπων συμμόρφωσης και των ευκαιριών οι οποίες ανακύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους Δημόσιους Φορείς.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ημερίδας όσο και στο πέρας αυτής θα χωρήσει συζήτηση με Δικηγόρους και Data Protection Officers, εξειδικευμένα στελέχη της Δικηγορικής Εταιρείας, τα οποία θα παράσχουν διευκρινίσεις σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχουν οι συμμετέχοντες

Πρόγραμμα Ημερίδας

18:00 Χαιρετισμοί – Τσάμπρας Χρήστος, Πρόεδρος

18:10-18:30 Παρουσίαση ΓΚΠΔ – Βασικές Πρόνοιες

Ομιλητής: Ευθύμιος Γ. Λατσούδης, LL.M Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας Λατσούδης + Συνεργάτες

18:30 – 18:45 Πρακτικές Μεθοδολογίες Συμμορφώσεως Με Τον ΓΚΠΔ

Ομιλήτρια: Σοφία Α. Σισμάνογλου, Δικηγόρος, Data Protection Officer, Senior Associate Εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας Λατσούδης + Συνεργάτες

18:45 –  Ερωτήσεις, Ελεύθερη Συζήτηση