ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ενημέρωση για ΙΜΤΜ 2018 ΙΣΡΑΗΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει ότι όσοι φορείς επιθυμούν να συμμετάσχουν με εκπρόσωπο τούς στην τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ 2018 ΙΣΡΑΗΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ να αποστείλουν το ονοματεπώνυμα τους με mail ή fax προκειμένου να εξασφαλιστούν  οι απαραίτητες κάρτες εισόδου.

Επίσης το ενημερωτικό υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στις Διεύθυνσης Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπόριου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ταχ. δ/νση Υψηλάντη 1 Λαμία, τηλέφ: 2231351216 και 2231351280, fax: 2231351252, e-mail: dmaet@pste.gov.gr  και liaskou.m@evia.pste.gov.gr.