ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Νέα Υπηρεσία από το Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Μια νέα υπηρεσία δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Ευρυτανίας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

O βασικός σκοπός της παρούσας πλατφόρμας είναι να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης στις επιχειρήσεις με τη δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας που θα επεκτείνει την υπάρχουσα γενική πληροφόρηση και θα συμπεριλάβει και θα διαχέει εξειδικευμένη επιχειρηματική πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων απασχόλησης.

Η χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η νέα πλατφόρμα περιέχει τους παρακάτω βασικούς άξονες:

Την άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας, από εξειδικευμένη εταιρεία, όλων των νέων προγραμμάτων απασχόλησης και επενδυτικών προγραμμάτων, με όλες τις προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά.

Ο χρήστης επιχειρηματίας θα μπορεί με εύκολο και απλό τρόπο να συμπληρώνει – ανανεώνει τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής του, (επιχειρηματικό προφίλ) και με το πάτημα ενός κουμπιού, να ενημερώνεται για επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησής του.

Μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις ένταξης σε επενδυτικό πρόγραμμα είναι οι ΚΑΔ της επιχείρησής σας. Το “matching” αναζητεί από το ΟΠΣ του ΓΕΜΗ τους ΚΑΔ της επιχείρησης και έτσι δεν χρειάζεται να ενημερώνετε το προφίλ σας με τους ΚΑΔ.

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα απασχόλησης, ανεξαρτήτου του προφίλ της επιχείρησής σας (οι προϋποθέσεις αφορούν τους υποψήφιους εργαζόμενους).

Ακόμη ο χρήστης επιχειρηματίας θα ενημερώνεται στο e-mail του, για τα νέα επενδυτικά προγράμματα που εισάγονται στην πλατφόρμα, τα οποία ενδεχομένως να ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησης, καθώς επίσης και για νέες προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά π.χ. ηλικία επιχειρηματία.