ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 Η  Εκλογική  Επιτροπή του  Επιμελητηρίου Ευρυτανίας

Ανακοινώνει ότι:

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το άρθρο 3 του Π.Δ. 52/2006, σχετικά με τον τρόπο σύνταξης των εκλογικών καταλόγων και το άρθρο 4 του ίδιου Διατάγματος το οποίο ορίζει ότι οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα πρέπει να κυρωθούν ένα μήνα πριν από τις εκλογές, ανακοινώνει  ότι η κύρωση των εν λόγω καταλόγων θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Στη συνέχεια οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα αναρτηθούν σε εμφανή σημεία στην έδρα του Επιμελητηρίου, για τρείς ημέρες ήτοι Παρασκευή 10, Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. Οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή με δικαστικό επιμελητή από την Τετάρτη 15 έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και σε ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας (09:00π.μ.-13:00).Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση εντός τριών(3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των καταλόγων ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Η Πρόεδρος

 Ελεφάντη Παρασκευή Βασιλικη