ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υποβολή αίτησης για εγγραφή στα μητρώα της Διεύθυνσης Δασών.

Με την υπ’ αριθμ. 144531/4225/3-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) παρατείνεται έως τις 30-09-2016 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/29-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα “Φορέων Εκμετάλλευσης” και “Εμπόρων”, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή Ευρυτανίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)

Σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος), στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, μητρώα ή μη υποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9, διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€).
Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).
Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος, μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας στο τηλέφωνο 22370-22946 (κα. Ευαγγελοπούλου Μαρία & κα. Ζάρρα Μαρία).

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Φάκας Ιωάννης
Δασολόγος