ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ενημέρωση από την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τα νέα προγράμματα Leader

Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την επιλογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 : «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020», θα οργανώσει Ημερίδες στον Δήμο Καρπενησίου και στον Δήμο Αγράφων με θέμα: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Παρουσίαση του Μέτρου 19: CLLD/LEADER – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ». 

Στόχος των ημερίδων είναι η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και η διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες:

  • Κρίκελλο Δ.Ε. Δομνίστας, Παρασκευή 12/08/2016, ώρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία Κρικέλλου στην Αίθουσα Πολιτιστικής Λέσχης.
  • Μ. Χωριό Δ.Ε. Ποταμιάς, Παρασκευή 12/08/2016, ώρα 19:00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Μ. Χωριού.
  • Φουρνά Δ.Ε. Φουρνάς, Σάββατο 13/08/2016, ώρα 20:00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Φουρνάς.
  • Παλαιοκατούνα, Δ.Ε. Φραγκίστας, Τρίτη 16/08/2016, ώρα 19:00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Παλαιοκατούνας.
  • Καρπενήσι Δ.Ε. Καρπενησίου, Τετάρτη 17/08/2016, ώρα 18:00 μ.μ. στην  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

Για την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε ΟΤΑ

Ο Γενικός Διευθυντής 

Λεωνίδας Ράπτης