ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Τροφίμων» από το Γενικό Νοσοκομέιο Καρπενησίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου προβαίνει στην προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Τροφίμων» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία είδους.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 54.739,47 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 28/07/2016 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης 14:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, οδό Π. Μπακογιάννη 2 – 36100 Καρπενήσι.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 29/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Το τεύχος της διακήρυξης με αριθμ. Πρωτ. Δ285/08-07-2016 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν δωρεάν μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.karpenissihospital.gr
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. από τον Υπάλληλο του Γραφείου Προμηθειών Σιαξαμπάνη Γεώργιο στο τηλ.2237350168.

Ο Διοικητής

του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου α.α.
Ο Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Δρ. Καρατσίκης Δημήτριος