ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από το ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ επιπέδου 1. Σύμφωνα με την απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-2007, όσοι εργάζονται σε θέσεις χειρισμού τροφίμων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα τροφίμων. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.
Το σεμινάριο αφορά:
Το προσωπικό όλων των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, π.χ.:

Οβελιστήρια, ταβέρνες, εστιατόρια, εργαστήρια τροφίμων
ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, καφετέριες, κυλικεία
παντοπωλεία, περίπτερα, supermarkets
εταιρείες διανομής τροφίμων, αποθήκες τροφίμων κ.ά.
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 10 ώρες.
Το επόμενο διάστημα ξεκινάνε νέα τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το Επιμελητήριο Ευρυτανίας στο τηλέφωνο 2237080036 από τις 10:00 έως τις 13:00, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.