ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας σας προσκαλεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στην ενημερωτική εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «LECADIN» με θέματα:

«Νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών»,

Σκοποί της Εκδήλωσης αποτελούν:

• Η ενημέρωση από την TÜV AUSTRIA HELLAS του προσδιορισμού του ρόλου των διαπιστευμένων φορέων στην διαδικασία για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών και
• Η ενημέρωση από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
Η TÜV AUSTRIA HELLAS με την πολυετή εμπειρία και καταξίωση στον τομέα των υπηρεσιών Επιθεώρησης Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, είναι από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. Ε.ΣΥ.Δ.: 49-5) για τις υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων-Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς (Y.A. αρ. 219 ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015, Y.A. αρ. 216 ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015 και Y.A. αρ. 21185 ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014 όπως τροποποιούνται και ισχύουν) και καταχωρήθηκε ως Αναγνωρισμένος Φορέας στο Διαδικτυακό Μητρώο Φορέων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Κατάταξης Καταλυμάτων.
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης είναι Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με έντονη δράση στους τομείς της συμβουλευτικής και της κατάρτισης και πολυετή εμπειρία σε προγράμματα όπως η διαρθρωτική προσαρμογή ,ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ, voucher, ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα και συμβουλευτική των επιχειρήσεων.
Για τους προαναφερθέντες σκοπούς, σας αποστέλλουμε την παρούσα πρόσκληση για να παραβρεθείτε στην Ενημερωτική Εκδήλωση.
Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά για εμάς.