ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Εκθέσεις

Τουριστικές εκθέσεις 2021

Philoxenia 2021, 

Θεσσαλονίκη 12-14 Νοεμβρίου 2021

Athens International Tourism & Culture Expo 2021, 

Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2021