ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δ.Σ

Κακούρας    Ευάγγελος
Ντρίβας    Δημήτριος
Τσιτούρη    Παρασκευή
Τσιώνης    Σπυρίδων

Κορέντζελος    Γεώργιος
Σιταράς    Χριστόφορος

Σταλίκας    Δημήτριος
Χαντζόπουλος    Γεώργιος

Ζαρμακούπης    Νικόλαος
Καμαρέτσος    Νικόλαος
Κοντοκώστας    Στυλιανός
Μάκκας    Ευάγγελος
Μπακατσιάς    Αθανάσιος
Πέτρου    Ιωάννης
Σταμούλης    Νικόλαος
Χαντζόπουλος    Γεώργιος