ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διοικητική Επιτροπή

Τσάμπρας Χρήστος (Πρόεδρος)

Γενιτσαρόπουλος Χρήστος (Α’ Αντιπρόεδρος)

Κουτρομάνος Ιωάννης (Β’ Αντιπρόεδρος)

Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος (Γενικός Γραμματέας)

Σώκος Γεώργιος (Οικονομικός Επόπτης)